Uniform

Uniformen er en viktig del korpsets identidet og denne må tas godt vare på. Vi har derfor utarbeidet  et uniformsreglement og tips på hvordan uniformen skal vedlikeholdes

Uniformskomiteen består av:
Hege Kveen
Mona Apeland
Hege Brandhaug