Uniformen er en viktig del korpsets identidet og denne må tas godt vare på. Vi har derfor utarbeidet  et uniformsreglement og tips på hvordan uniformen skal vedlikeholdes

Uniformskomiteen består av:
Hege Kveen
Mona Apeland
Hege Brandhaug