Om du ikke lenger ønsker spille i korpset, meld fra til dirigenten. 
I tillegg melder du fra her slik at styret også får beskjed.

Utmelding!

Ved utmelding skal alle  utstående betalinger være betalt.
Instrument leveres inn på en øvelse.
Uniform levers til en i uniformskommiteen