Hei. 
Kunne ditt barn ha lyst være med å spille i korpset vårt.
Gå til vår Innmeldingsside å registere deg.

Klikk her

Korpset har nytt opptak av aspiranter etter 17. mai.
Følg med på hjemmesidene der annonseres aspirant opptaket.