Instruksjonstimer høst 2021


Mandag

Instruktør

Georgy

Sted : Skolekjøkkenet

 

 

Musikant

Instrument

avdeling

Start kl:

   

 

LiveAlthornRekrutt

14:25

Linus Hovedkorps

14:50

Fabian Hovedkorps15:15
Caspian  

15:40

Inga  + Elida
Aspirant

16:05

Mandag

Instruktør

Bert

Sted:

Trommekjelleren

 

 

Musikant

Instrument

avdeling

Start kl:

SondreSlagverk 

            14:00

 SubinSlagverkAspirant            14:20

Liv Leonora

Slagverk

Hovedkorps

14:40

Sigurd

Slagverk

Rekrutt

15:10

Stian

Slagverk

Hovedkorps

15:30

Viktoria

Slagverk

Hovedkorps

16:00

Savannah

Slagverk

Hovedkorps

16:30

KristianSlagverkHovedkorps
  17:00

Yann Silver

Slagverk

Hovedkorps

17:30

    

Onsdag

Instruktør

Georgy

Sted: 

Trommekjelleren

 

 

Musikant

Instrument

avdeling

Start kl:

Håkon A.

Althorn

Hovedkorps

12:45

Elias

Trombone Hovedkorps

13:10

Aline

Altorn Rekrutt 13:35
Sigurd Trombone Rekrutt 14:00
AstridKornett/Trompet Hovedkorps14:25

Oda

    14:50

Onsdag

Instruktør

Knut Esten

Sted : Gymsalen

 

 

Musikant

Instrument

avdeling

Start kl:

 

 

 

 

 

 

 

14:30

HenrietteKornett/TrompetRekrutt14:50
EliseTromboneRekrutt

15:15

Erica

Kornett/Trompet

Hovedkorps

15:40

Isac TromboneHovedkorps16:15

Onsdag

Instruktør

 

Sted : Klasserom 3C

 

 

Musikant

Instrument

avdeling

Start kl:

 


    
Magnus og Olivier 

            12:45
Live og Ny elev              13:15 
            13:45

Torsdag

Instruktør

Georgy

Sted:

Trommekjelleren

 

 

Musikant

Instrument

avdeling

Start kl:

   

 

Christian  

14:25

Amanda  

14:50

 

15:15

Kristine

AlthornHovedkorps 15:40

Fredag

Instruktør

Georgy

Sted : Grønt rom

 

 

Musikant

Instrument

avdeling

Start kl:

Amalie

   

14:00

Nicoleta Kornett/Trompet Rekrutt

14:25

Adrian
  

14:50

Alba Baryton Rekrutt

15:15

Marcus

Kornett/Trompet

Hovedkorps

15:40

Håkon N Hovedkorps16:05
Ingrid  Hovedkorps16:30
Aksel + Alina Aspirant17:00

 

 

Hvis tidspunktet ikke passer er det fint om du spør en annen på listen og gir beskjed til korpset ved eventuelt bytte. All instruksjon foregår på gamleskolen, bortsett fra gymsalen. Husk å gi beskjed til instruktør hvis du ikke kommer til timen. Kontakt info finner du under fane Instruktører i menyen