Instruksjonstider

Oversikten gjelder for Våren 2019

Fra og med uke 3 til og med uke 24.  Det er ikke undervisning i vinterferien og påskeferien.

Ser ser du ikke tiden? snu telefonen 90 grader! Eller ta opp siden på en PC eller nettbrett.

Sted :Klasserom ved Gymsalen

Dag Instrukør Musikant Avdeling Instrument          TIME
Mandag Georgy Adrian Alexander Aspirant Baryton 14:15
Mandag Georgy Håkon A Rekrutt Althorn 14:40
Mandag Georgy Nikolai
Rekrutt Barytone 15:05
Mandag Georgy Elias Hovedkorps Trombonde 15:30
Mandag Georgy Wilhelm Hovedkorps Baryton 15:55
Mandag Georgy Marie Hovedkorps Euphonium 16:20
Mandag Georgy Daniel Hovedkorps Tuba 16:45
Mandag Georgy Linnea Hovedkorps Trombone 17:10

 

Sted Trommekjeller     

Dag Instrukør Musikant Avdeling Instrument          TIME
Mandag Bert Yann Silver Aspirant Slagverk 14:00
Mandag Bert Kristian Hovedkorps Slagverk 14:35
Mandag Bert Liv Leonora Aspirant Slagverk 15:10
Mandag Bert Stian  Aspirant Slagverk 15:45
Mandag Bert Viktoria Rekrutt Slagverk 16:20
Mandag Bert Scott Todor Hovedkorps Slagverk 16:55
Mandag Bert Victor Hovedkorps Slagverk 17:30


Sted: Klasserom ved gymsal

Dag Instrukør Musikant Avdeling Instrument         TIME
Onsdag Georgy Kristine Hovedkorps Althorn 14:00
Onsdag Georgy Audun Hovedkorps Euphonium 14:25
Onsdag Georgy Adrian Hovedkorps Trombone 14:50
Onsdag Georgy Sondre Hovedkorps Althorn 15:15
Onsdag Georgy Isac Hovedkorps Trombone 15:40
Onsdag Georgy Filip Hovedkorps Baryton 16:05
Onsdag Georgy Hauk Hovedkorps Euphonium 16:30
         

 

Sted:Gymsalen

Dag Instrukør Musikant Avdeling Instrument          TIME
Onsdag Knut Esten Håkon N Hovedkorps Kornett/trompet 15:10
Onsdag Knut Esten Ingrid Hovedkorps Kornett/Trompet 15:35
Onsdag Knut Esten Marcus Goplen Hovedkorps Kornett/Trompet 16:00
Onsdag Knut Esten Helle Aspirant Althorn 16:25

     

 

Sted: Klasserom ved gym

Dag Instrukør Musikant Avdeling Instrument          TIME
      
Onsdag Thomas Vilde Hovekorps Kornett/Trompet 14:45
Onsdag Thomas William W Aspirant Kornett/Trompet 15:10
Onsdag Thomas Signe Aspirant Althorn 15:35
Onsdag Thomas Savannah Sabrina
Rekrutt
Kornett/Trompet 16:00
Onsdag Thomas Tilda Rekrutt Althorn 16:25
Onsdag Thomas Krystan
Aspirant  Barytone
16:50
    
 
      


Dag Instrukør Musikant Avdeling Instrument         TIME
Torsdag Georgy William P-W Aspirant Kornett/Trompet 14:20
Torsdag Georgy Erica  Aspirant Kornett/Trompet 14:45
Torsdag Georgy Fabian Hovedkorps Kornett/Trompet 15:10
Torsdag Georgy Linus Rekrutt Kornett/Trompet 15:35
      
                                         

 

All instruksjon  bortsett fra trommer foregår i klasserommene i fløyen der Mat og helse og gymsalen er:

Husk å gi beskjed til instruktør hvis du ikke kommer til timen.

Kontakt info finner du under fane  Instruktører i menyen